Yleistä

Korkeinta päätäntävaltaa SATIssa käyttää neljän vuoden välein kokoontuva yhdistyksen kokous, jossa jokaisella läsnä olevalla, jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella jäsenellä on äänioikeus. Yhdistyksen kokous valitsee valtuuston ja hyväksyy SATIn suuntaviivat seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Valtuusto käyttää päätösvaltaa SATIssa yhdistyksen kokousten välisenä aikana. Valtuusto nimeää yhdistyksen hallituksen, joka toimii yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana. Valtuusto hyväksyy syyskokouksessaan toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle yhdistyksen kokouksen antamia nelivuotissuuntaviivoja noudattaen. Kevätkokouksessaan valtuusto käsittelee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta.